eduroam - Mahasarakham University

educational roaming

eduroam

http://eduroam.msu.ac.th

บริการ eduroam มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเครือข่ายสมาชิกของ eduroam ซึ่งเป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสมาชิก eduroam ผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand :NRO) มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้บริการในสองบทบาทคือ ผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) สำหรับแขกผู้มาเยือน และผู้ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งาน (Identity Privider) สำหรับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ต้องไปปฏิบัติภาระกิจในสถาบันอื่น

What is eduroam?

What is eduroam?

eduroam ย่อมาจาก "educational roaming" เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้

โดย eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

eduroam เริ่มต้นขึ้นในปี 2546 จากการสาธิตความเป็นไปได้สำหรับการให้บริการงานเครือข่ายโรมมิ่งข้ามเครือข่าย โดยการใช้มาตรฐาน 802.1x ทำงานร่วมกับ Radius Server ของแต่ละสถาบันเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและนักวิจัยจากสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย เนเธอเลนด์ ฟินแลน
สำหรับในประเทศไทย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand) โดยเป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการ eduroam สำหรับประเทศไทย และเป็นผู้กำหนดนโยบายการใช้งานระดับประเทศ โดย eduroam ในประเทศไทยมีการให้บริการ eduroam เป็นครั้งแรก ในงาน Asia-Pacific Advanced Network (APAN) ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

How To Use eduroam?

สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ตรวจสอบสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของ eduroam ได้ ที่นี่
2. เมื่อเดินทางไปยังสถานศึกษาในข้อ 1 ให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายชื่อ eduroam (SSID: eduroam) ข้อสังเกตจะต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด ดูตัวอย่างการตั้งค่าได้ จากคู่มือ ด้านล่าง
3.username และ password สำหรับการเข้าใช้งาน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถตรวจสอบ MSU-ACCOUNT คลิกที่นี้

* มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
** มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาติให้นิสิตและบุคลลากรของมหาวิทยาลัยใช้บริการ eduroam ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยเนื่องจากสามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทาง MSU-NET ได้แต่เดิมอยู่แล้ว

สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของสถานศึกษาอื่น

1. ตรวจสอบการเป็นสมาชิก eduroam ของสถานศึกษาของท่าน คลิกที่นี่
2. เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายชื่อ eduroam SSID: eduroam) ข้อสังเกตจะต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ eduroam ของมหาวิทยาลัยมาหาสารคาม คลิกที่นี่ ดูตัวอย่างการตั้งค่าได้จาก ด้านล่าง
3. username และ password สำหรับการเข้าใช้งาน ให้ใช้ username และ password ที่สถานศึกษาของท่านเป็นผู้ออกให้ เช่น xxxxxx@xxx.ac.th เป็นต้น

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ eduroam

- SSID: eduroam
- Security type: WPA2-Enterprise
- Encryption: TKIP/AES
- Network authentication method: PEAP (EAP-MSCHAP)

แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam

- Android
- iOS

การตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งาน eduroam

- คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน eduroam สำหรับ Android OS (Samsung GALAXY S III)
- คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน eduroam สำหรับ ios (iPhone4s)
- คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน eduroam สำหรับ Mac OS
- คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน eduroam สำหรับ Window 7

FAQ ?

eduroam คืออะไร

eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือนักศึกษาสามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในพื้นที่ของสถาบันอื่นได้


บุคลากรหรือนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากบริการ eduroam

- เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายชื่อ eduroam ที่สถาบันเหล่านั้นเปิดให้บริการได้
- สามารถใชับัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตเดิมที่เคยใช้กับเครือข่าย MSU-Net เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลกับเครือข่าย eduroam ได้ทันที


มีบริการ eduroam อยู่ที่ไดบ้าง

eduroam เป็นบริการโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยทั่วโลก บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันที่เป็นสมาชิกทั่วโลก สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด

บัญชีสมาชิกที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลกับ eduroam ได้มาจากไหน และมีรูปแบบบอย่างไร

สำหรับบุคลากรหรือนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถใชับัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตที่ออกให้โดย สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลได้ มีรูปแบบดังนี้
- ชื่อบัญชี: abc.xx@msu.ac.th
- รหัสผ่านเดียวกันกับ ระบบยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต

Service Area

Copyright © 2014 Network Operation Center MSU. All rights reserved.